Strona główna » Usługi » Wycena nieruchomości » Co wyceniamy?
zadzwoń +48 608 382 705 lub wypełnij formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Treść
 • Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Co wyceniamy?

Rodzaje nieruchomości stanowiących przedmiot wyceny:

 • nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane,
 • nieruchomości budynkowe,
 • nieruchomości lokalowe: mieszkalne i użytkowe,
 • nieruchomości rolne i leśne.

Cele, dla których określamy wartość nieruchomości to w szczególności:

 • zakup, sprzedaż, zamiana nieruchomości,
 • wyceny dla celów zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • wycena dla celu ustalenia opłat adiacenckich w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej, scalaniem i podziałem nieruchomości, podziałem nieruchomości,
 • wycena dla celu naliczenia opłat i ustalenia odszkodowań w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wyceny w celu ubezpieczenia nieruchomości,
 • wyceny dla celu ustalenia podatków i opłat od nieruchomości,
 • wycena w celu oddania nieruchomości gruntowej  w użytkowanie wieczyste, a także opłat związanych z użytkowaniem wieczystym,
 • wycena w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.