Strona główna » Usługi » Wycena nieruchomości » Jakie dokumenty potrzebne są do wyceny?
zadzwoń +48 608 382 705 lub wypełnij formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Treść
  • Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Jakie dokumenty potrzebne są do wyceny?

W celu sporządzenia wyceny niezbędne są:

  • wypis z księgi wieczystej,
  • wypis z ewidencji gruntów,
  • mapa zasadnicza i ewidencyjna,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),
  • Innymi dokumentami, które mogą się okazać niezbędne przy wycenie są dokumentacja techniczno-użytkowa budynków, plany lokali, pozwolenia na budowę, dziennik budowy, decyzje administracyjne, postanowienia sądów, umowy cywilnoprawne, itp.

Wcześniejsze przygotowanie powyższych dokumentów pozwoli na obniżenie ceny i przyśpieszenie realizacji usługi, gdyż w przeciwnym przypadku dokumentacja będzie musiała być zgromadzona przez rzeczoznawcę.