Analiza rynku nieruchomości

Skuteczne funkcjonowanie w branży wiąże się bezpośrednio z koniecznością ustawicznego monitorowania sytuacji na rynku nieruchomości. Przyjmujemy zlecenia związane z opracowaniem analiz i raportów rynkowych.

W naszych badaniach wykorzystujemy dane statystyczne pochodzące z badań rynkowych oraz informacje od naszych partnerów biznesowych. Przygotowujemy opracowania zawierające trendy oraz opisujące tendencje na rynku nieruchomości. Specjalizujemy się szczególnie w analizie rynku domów i mieszkań na obszarze Górnego Śląska. 

Analiza lokalnego rynku nieruchomości jest podstawowym etapem każdego procesu inwestycyjnego. Od dobrze wykonanych badań statystycznych, ekonomicznych, demograficznych i urbanistycznych zależy często powodzenie całego przedsięwzięcia. Dokładna analiza ogranicza ryzyko inwestycyjne uwzględniając sytuację bieżącą i przyszłą na rynku nieruchomości

Nasze raporty dotyczą m.in.

  • przedziałów cenowych na rynku
  • wysokości stawek za wynajem
  • preferencji nabywców